RØRLEGGERFORRETNING   PRODUKTER   KOMPETANSE   BUTIKK/UTSTILLING   REFERANSER   KONTAKT OSS  

   

Kompetanse

Mjelstad og Stokke har høy kompetanse på tradisjonell VVS, varmepumper og kjerneboring.
Vi leverer og utfører alt innen kommunal og privat vann og avløp,  inbefattet PE sveising.

Vi er også ledende på brannvern og sprinkling av både forretningsbygg og bolighus.

Mjelstad og Stokke er en Mesterbedrift
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Til Mesterbrevnemdas hjemmesider klikk her

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Sentral godkjenning klikk her

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS
NRL er en bransjeorganisasjon som idag organiserer ca 675 rørleggerforetak spredt over hele Norge.
Til NRL´s hjemmesider klikk her

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
        Rediger